På Lundapedagogen erbjuds kvalificerade utbildningar för pedagoger och chefer inom förskola och pedagogisk omsorg. Jag har lång erfarenhet av arbete i förskola och öppen förskola och har speciell kompetens i anknytning och dess betydelse för barn i förskoleåldern. 

Sedan 2010 har Adoptis & Lundapedagogen utbildat över 1000 pedagoger i förskola och skola.

Utbildningarna har förankring i utvecklingspsykologi, anknytningsteori, Skollagen, Lpfö98, Allmänna råd för förskolan samt barnkonventionen.

karin lundapedagogen1

Karin Werholt

Karin är leg. förskollärare, specialpedagog och adoptionspedagog med lång erfarenhet av ledningsansvar och utvecklingsarbete i förskola.

Hon är specialiserad på barn, som utsatts för omsorgssvikt tidigt i livet och hur man i förskolan kan arbeta utvecklingsfrämjande med barn som levt under svåra sociala förhållanden.

Karin arbetar även som konsulterande specialpedagog på förskolor i Skåne.

CV - Karin Werholt