1989           Förskollärarexamen

1989-2003  Förskollärare på Kronprinsens förskola i Malmö

2004-2013  Bitr. förskolechef på Kronprinsen

2006           Specialpedagogexamen

2008-          Utbildare i den obligatoriska föräldrautbildningen inför adoption

2010-          Adoptionspedagog verksam i Adoptis

2013-          Delägare och utbildare i utbildningsföretaget Lundapedagogen som utbildar pedagoger i anknytning och trygghet i förskolan

 

 

Karins fortbildning

2015

20/5 Utbildningsdag - När vi behöver tänka annorlunda. Om barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i förskolan. Pusselbiten utbildningar

11/9 Föredrag - Späda & små barn på bräcklig grund med bl.a. Anders Broberg prof. i klinisk psykologi och Birthe Hagström.

 

2014

7/10 Föredrag - Anknytning och beroende. Tobias Sahlin, Nämndemansgården

 

2013

19/9 Föredrag - Vad är en diagnos? Arr Resurscenter för adopterade i Stockholm

19/9 Föredrag - ADHD och adoption. Resurscenter för adopterade i Stockholm

10/10 Föreläsning - Tor Wennerberg: Vi är våra relationer. Arr: Resurscenter för adopterade i Stockholm

17/10 Föreläsning - Britta Nordström: Tolka och förstå små barn.

28-29/11 Utbildning i barnsamtal - CENTRIS

 

2012

2/2 Utbildningsdag till filmen "Se mig som jag är". Arr: Myndigheten för internationella adoptionsfrågor

24/3 Föredrag med Christina Lagergren och Elisabeth Cleve. Arr Adoptionscentrum

5/10 Föreläsning - Lotta Landerholm: Anknytning vad är det egentligen? Arr: Resurscenter för adopterade i Stockholm

 

2011

6/10 Kursdag - Berit Nordström: Den livsviktiga anknytningen. Arr. Kommunförbundet Skåne

13/9 Utbildningsdag om internationella adoptioner. Arr Myndigheten för internationella adoptionsfrågor och Kävlinge kommun

29/9 Utbytesdag - Nordiska nätverket för adoptionsfrågor i Stockholm. Arr: Nätverket

 

2010

29/9 Handledning för Margareta Viberg, Fil dr, leg psykolog och barn- och ungdoms-psykoterapeut.

1/12 Handleding för Margareta Viberg, Fil dr, leg psykolog och barn- och ungdoms-psykoterapeut.

30/9 Tema- och utbildningsdag om adoptionsfrågor Arr: Åhus. Kommunförbundet med Ingrid Stjerna, socionom

GÅ TILLBAKA