karin lundapedagogen1

Karin Werholt

Karin är leg. förskollärare, specialpedagog och adoptionspedagog med lång erfarenhet av ledningsansvar och utvecklingsarbete i förskola.

Hon är specialiserad på barn, som utsatts för omsorgssvikt tidigt i livet och hur man i förskolan kan arbeta utvecklingsfrämjande med barn som levt under svåra sociala förhållanden.

Karin arbetar även som konsulterande specialpedagog på förskolor i Skåne.

CV - Karin Werholt