Hej förälder!
mitt barn forskolanNär ett barn börjar i förskolan är det ofta en stor omställning för en familj och många tankar och funderingar kan komma kring hur barnet ska klara sig utan sin förälder under de timmar man är ifrån varandra. Du kanske tänker att ditt barns behov av trygghet, närhet, tröst och uppmuntran är detsamma hemma som på förskolan? Ja, så är det givetvis men för att det ska uppnås behöver barnet känna att de vuxna på förskolan är att lita på och att de finns där när det behövs. Inget är viktigare för tryggheten än de relationer som barnet etablerar i familjen såväl som i förskolan.

Barnets relationer
När barnet börjar i förskolan utvidgas barnets lilla nätverk av betydelsefulla relationer och pedagogerna träder in och fyller en viktig roll som ersättare för dig som förälder - men vad krävs för att barnet ska känna sig tryggt och hur skapas goda och trygga band mellan barnet och dess pedagoger? Utbildningen ger svar på vad anknytning är och varför det är barnets viktigaste utvecklingsuppgift under de första åren.