Utbildning i anknytning, Lundapedagogen

Fortbildning för pedagoger i förskola och pedagogisk omsorg i grundläggande kunskaper om anknytningens betydelse för lek, lärande och utveckling. 

I halvdagsutbildningen utgår fördjupning i vissa delar.

Anknytningsteori

 • Forskning om anknytning
 • Vad är anknytning?
 • Anknytningens funktion och betydelse
 • Olika anknytningsmönster
 • Miljöns betydelse för vilket mönster barnet utvecklar

Hur kan man som pedagog påverka barnets möjligheter till trygg anknytning på förskolan? Vad händer med barnet när anknytningen aktiveras resp. avaktiveras? 

Inskolning i ett anknytningsperspektiv

 • Små barn och separationer
 • Det enskilda barnets anknytningsmönster och relationer vid förskolestarten
 • Lundapedagogens inskolning
 • Inskolningspedagogens uppgifter och betydelse
 • Inskolningsplan
 • Varningssignaler under inskolningen

Hur kan vi tänka och förhålla oss till de barn som är mycket ”självständiga och sociala” och kliver rakt in i förskolan till synes utan att behöva någon inskolning? Är självständighet alltid ett tecken på att barnet är tryggt?

Behöver barn med olika anknytningsmönster olika typer av inskolning?

Barnets relationer i förskolan

 • Anknytningspersoner i förskolan
 • Anknytningshierarki
 • Pedagogens omsorgsförmåga och betydelse

Kan barn knyta an till andra barn eller den fysiska miljön på förskolan?

Många barn och få vuxna – hur gör vi barnet tryggt?

Trygghetens betydelse för lek och lärande

 • Anknytning i förskolans vardagssituationer
 • Barnets utforskande av omvärlden
 • Anknytningens betydelse för barnets utveckling
 • Anknytning och lek

Hur påverkas barnets utforskandesystem av otrygg resp. trygg anknytning?

 

Läs mer här om kommande utbildningstillfällen!