Utbildning i anknytning, Lundapedagogen

Fortbildning för pedagoger i förskola och pedagogisk omsorg i grundläggande kunskaper om anknytningens betydelse för lek, lärande och utveckling. 

I halvdagsutbildningen utgår fördjupning i vissa delar.

Anknytningsteori

 • Forskning om anknytning
 • Vad är anknytning?
 • Anknytningens funktion och betydelse
 • Olika anknytningsmönster
 • Miljöns betydelse för vilket mönster barnet utvecklar

Hur kan man som pedagog påverka barnets möjligheter till trygg anknytning på förskolan? Vad händer med barnet när anknytningen aktiveras resp. avaktiveras? 

Inskolning i ett anknytningsperspektiv

 • Små barn och separationer
 • Det enskilda barnets anknytningsmönster och relationer vid förskolestarten
 • Lundapedagogens inskolning
 • Inskolningspedagogens uppgifter och betydelse
 • Inskolningsplan
 • Varningssignaler under inskolningen

Hur kan vi tänka och förhålla oss till de barn som är mycket ”självständiga och sociala” och kliver rakt in i förskolan till synes utan att behöva någon inskolning? Är självständighet alltid ett tecken på att barnet är tryggt?

Behöver barn med olika anknytningsmönster olika typer av inskolning?

Barnets relationer i förskolan

 • Anknytningspersoner i förskolan
 • Anknytningshierarki
 • Pedagogens omsorgsförmåga och betydelse

Kan barn knyta an till andra barn eller den fysiska miljön på förskolan?

Många barn och få vuxna – hur gör vi barnet tryggt?

Trygghetens betydelse för lek och lärande

 • Anknytning i förskolans vardagssituationer
 • Barnets utforskande av omvärlden
 • Anknytningens betydelse för barnets utveckling
 • Anknytning och lek

Hur påverkas barnets utforskandesystem av otrygg resp. trygg anknytning?

 

Läs mer här om kommande utbildningstillfällen!

 

 

Referenser

"Jag fick en hel del nya insikter. Tack för dem! Denna dagen gjorde ni superbra!" Helena Lindfors på SmåBarn i Lund

 

"Många AHA-upplevelser som startar många tankar. Jag tar med mig många tankar till min arbetsplats. Jag kommer att önska den här utbildningen som gemensam fortbildning i vår kommun."Therèse Persson Förskollärare på Antilopens förskola i Klippan.

 

"Bra struktur på dagen. Bra med mycket diskussion i gruppen-delaktighet ger bättre lärande! Tydlig föreläsning. Fortsätt så här! Tack!" Ulrika Olsson, förskollärare i Essunga

 

 

"Jag är jättenöjd med utbildningen. Ni har varit tydliga med informationen" Rebecca Lindborg, Förskollärare, Lönnebo Förskola i Eslöv

 

 

"Väckte mycket tankar som jag kommer att dela med mig av på min arbetsplats och privat" Marie Löf, Förskollärare, Ängslätts Förskola i Malmö

 

 

"Tydlig och mycket intressant föreläsning" Linda J, förskollärare på Ängslätts Förskola i Malmö

 

"Mycket bra och jag önskar att alla kollegor kunde få ta del av detta. Även chefen hade behövt detta. Nu är det dags att ta tillbaka allt och starta om" Monica Granborg, Förskollärare, Ängslätts Förskola i Malmö

 

"Bästa föreläsningen på länge" Sara Lindgren, Förskollärare i Stockholm

 

 

"Bra varierat innehåll. Lagom med föreläsning/paus. Bra med kurshäfte" Monica Elvstrand, Förskollärare på Kryddgårdens Idrottsförskola i Åhus